Varför Digitalkompass?

Digital transformation är ett omfattande och ofta överväldigande arbete där flera processer och projekt drivs parallellt. 

Vi vet att det är svårt för många organisationer att hitta samsyn i vilken riktning som ska tas, vad som är viktigast just nu och var på den digitala mognadsgradsskalan vi egentligen befinner oss. 

Vi på NextGen Value och byBrick Interface jobbar dagligen med dess frågor tillsammans med lokala och internationella kunder, främst inom industrin. Tillsammans har vi styrkan att belysa frågeställningar och hitta lösningar ur både ett organisatoriskt och tekniskt perspektiv. 

Digitalkompass bryter ner digitaliseringfrågan i olika bitar att ta ställning till. Sammantaget vill vi skapa en tydlig bild av de olika delar man behöver jobba med för att vara framgångsrik i sin digitaliseringsresa och att möjliggöra bättre prioriteringar. Detta i sin tur lägger grunden för ett framgångsrikt genomförande av digitaliseringsstrategier.


byBrick Interface
erbjuder unika, engagerande upplevelser som effektiviserar och förbättrar marknadsföring och försäljning hos såväl lokala som globala kunder. 

Vi älskar ny teknik och digital innovation och är specialister inom strategi, kreativ marknadsföring, UX, design, webb-/apputveckling samt Virtual Reality och Augmented Reality.

byBrick Interface är en del av byBrick-gruppen som  grundades 2004, och har c:a 110 anställda med kontor i Västerås, Stockholm, Göteborg och Örebro.


NextGen Value
skapar konkurrenskraftiga företag inom svensk industri, främst inom produktledning och affärsutveckling. 

Vi är passionerade för att bidra med vår kompetens och se individer, organisationer och företag växa.

Genom analyser och metoder så ser vi potentialen för tillväxt, lönsamhet och strukturella förändringar som ger livskraftiga företag och i förlängningen attraktiva regioner.

Vi jobbar för både privata och offentliga företag.